United Peoples of Vietnam

(Nickname: Great Vietnam or Đoàn Việt)

 

United-Liberty-Justice-For-All

 

"The Government for People, by People, and from People Shall Not Perish from the Earth." 

-Author Unknown

 

Hỏi Rằng (Rationale) 

Nếu Bạn Thấy Con Kiến, Nhưng Bị Bắt Buột Nói Con Voi.  Bạn Có Thể Làm Được Không?  Như Vậy Bạn Có Thể Hiểu Cuộc Sống Thiếu Tự Do Là Như Thê' Nào.  Thiếu Tự Do Là Thiếu Tất Cả. 

If You See an Ant But You Are Forced to Say an Elephant, that is a life without freedom.  Life without Freedom is Dead Life.

 

If You Do Not Decide for Your Life, then Someone else Will.

 

Tôi bắt đầu thấy vị thế hạt bụi của mình từ đó, khi mà mọi thứ với thân phận người đều do ở đâu đó rất cao rất xa làm nên chứ chúng tôi thì can dự được mấy.

 

 

Bởi Vậy (Therefore):

Khẳng Định Rằng (Natural Rights or Human Rights Statement)

 

Các Quyền Tự Do: Như Quyền Tự Do Đi Lại, Quyền Tự Do Tôn Giáo, Quyền Tự Do Ngôn Luận, Quyền Tự Do Viết Luận, Quyền Tự Do Hội Họp và Thành Lập Hội Đoàn, Quyền Nói Lên Tiếng Yêu Thương, Yêu Tổ Quốc, Yêu Đồng Bào, Yêu Từng Tất Đất, Ngọn Cỏ cùng Tất Cả Các Quyền Tự Do Căn Bản Khác của Con Người Là Quyền Tự Do Tự Nhiền (Natrual Rights) Bất Khả Xâm Phạm Mà Thiên Nhiên hay Thượng Đế Đã Ban Tặng Cho Tất Cả Loài Người Chứ Không Phải Là Sự Bố Thí, Khoan Hồng, Nhỏ Giọt Của Một Chính Quyền, Tổ Chức hay Cá Nhân Nào.

 

Let every corner of the world, living and non-living, know that we shall pay any price, bear any burden, endure any hardship, meet any challenge to assure the survival and the success of liberty and justice for all.  ---Author Unknown

 

Nói Lên Quyền Lợi Của Bạn, Đòi Hỏi Quyền Lợi Của Bạn, Bảo Vệ Quyền Lợi Của Bạn Không Thể Gọi Là Tội "Âm Mưu Lật Đổ Chính Phủ" trừ phi Chính Phủ Kết Tội Bạn Là Kẻ Ăn Cướp Quyền Lợi Của Bạn.

 

Talking About Your Rights, Advocating For Your Rights and Defending Your Rights Cannot Be Viewed as "Antigovernment" unless the governemnt itself is the robber of your rights. ---Author Unknown

 

Therefore, "The time comes in the life of any nation when there remain only two choices - submit or fight. That time has now come to the United Peoples of Vietnam. We shall not submit and we have no choice but to hit back by all means in our power in defence of our peoples, our future, and our freedom for our FatherLand."  --Author Unknown

 

 

Ý Tưởng Về Lá Cờ Quốc Gia Đại Việt

Hơn Năm Mươi Ba Dân Tộc Anh Em Sống Khăp Năm Chu Bốn Bể Từ Câu Chuyện 100 Trứng Của Mẹ Âu Cơ và Cha Lạc Long Quân

 

Những Ý Tưởng Về Bài Quốc Ca Mới

Vietnam Vietnam (Forever Vietam, những anh hùng hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa cất cao trước khi trút hơi thở cuối cùng)

Đáp Lời Sông Núi (Answer the Country's Call)

 

 

Đoàn Kết (Unity)

 

Dễ Trăm Lần Không Dân Cũng Chịu; Khó Ngàn Lần Dân Chịu Cũng Xong (Tinh Thần và Ý Chí Diên Hồng)

 

Vic nhân nghĩa ct yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;

Như nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,

Nước non bờ cõi đã chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác;

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập;

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương;

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,

Song hào kiệt thời nào cũng có.

 

-Nguyễn Trãi

 

Giang Sang Bất Khả Xâm Phạm

 

Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư.

Tuyệt Nhiên Định Phận Tại Thiên Thư.

Như Hà Nghịch Lỗ Lai Xâm Phạm.

Nhữ Đẳng Hành Khang Thủ Bại Hư.

 

-Lý Thường Kiệt

 

 

Phương Châm Hành Động

 

Đem Đại Nghĩa Thắng Hung Tàn.

Lấy Chí Nhân Thay Cường Bạo.

 

-Nguyễn Trãi

 

Tay Dơ Lấy Nước Rữa.

Nước Dơ Lấy TinhThần Dân Tộc, Đoàn Kết, Đại Nghĩa Để Rữa.

United, We stand.

Divided, We fall.

 

So let us begin anew - remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate.

 

People Do Not Lack Strenght, they lack will.

Whether it is hurt or not, there is only one truth. And the truth wil prevail.  Author Unknown.

 

Gươm Mài Đái, Đá Núi Phải Mòn,

Voi Uống Nước Nước Sông Phải Cạn.

Có Chí Thì Nên,

Có Công Mài Sắt Có Ngày Nên Kim.

 

In the confrontation between the rock and the river.

The River shall win, Not because of her strenght but her perseverance.  -Author Unknown.

 

Niềm Tin (Faith)

If He's with US, Who Can be Against Us?

 

May the road rise up to meet you.

May the wind always be at your back.

May the sun shine warm upon your face,

and the rains fall soft upon your fields.

And until we meet again,

May God hold you in the palm of His Hand. -An Old Rish Blessing.

 

When you come to the edge of all the light you know, and are about to step off into the darkness of the unknown, faith is knowing one of two things will happen:  There will be something solid to stand on or you will be taught how to fly. --Author Unknown

 

 

 

Tâm Niệm Hằng Ngày

Daily Comittment

 

Nhân Nghĩa và Giáo Dục

Tiên Học Lễ Hậu Học Văn.

Độ Đời Là Độ Ta.

 

Nói Bớt Một Điều Xấu,         Say Less One Bad Word,

Làm Thêm Một Điều Tốt,     Do More One Good Deed,

Để Đời Được Như Xuân,  So that Life Can Be Spring,

Gia Đình Như Ngày Hội,         Family Can Be Holiday,

Nhà Trường Luôn Nở Hoa, School Can Always Be Blossomed,

Thế Giới Luôn Thanh Bình.         And the World is Always at Peace.

 

Great Day is Ahead:

 

Trong Tủi Hờn và Đau Khổ Xin Quyết Tâm

 

Con yêu quý, chớ xuôi lòng mềm yếu,

Gác tình riêng vỗ cánh trở về Nam .

Con về đi, tận trung là tận hiếu,

Đem gươm mài bóng nguyệt dưới khăn tang,

Nếu Trời muốn cho nước ta tiêu diệt

Thì lưới thù sẽ úp xuống đầu xanh.

Về ngay đi, rồi chí nguyện công thành.

Nghĩ đến cha một phương trời ảm đạm,

Chỉ nghiến răng vung kiếm quét quân thù,

Trãi ! Con ơi, tương lai đầy ánh sáng,

Cha đứng đây trông suốt được ngàn thu ...

             ………………..

 Nghe cha nói tương lai đầy ánh sáng

Khiến lòng con bừng tỉnh một cơn mê.

Quỳ lạy cha, cha lên đường ảm đạm,

Rời Nam Quan, theo gió con bay về.

…………………………………………

 Ôi ! Sung sướng, trời cao chưa nỡ tắt,

Về ngay đi, ghi nhớ hận Nam Quan.

Bến Kim Lăng cho đến ngày nhắm mắt,

Cha nguyện cầu con lấy lại giang san.


 

Ta không thể đứng nhìn, im lặng nữa.
  Khi quân Tàu ngang dọc giết dân ta 
  Oan khuất đó đã như ngàn núi lửa
  Đang sẵn sàng đồng loạt nổ tung ra !
   
  Đất Nước Việt Nam sao Tàu ngự trị
  Hết Nam Quan, Hoàng đảo, lại Tây Nguyên
  Biển Việt Nam sao mất bao hải lý
  Đâu biên cương, đâu lãnh hải, chủ quyền ?
   
  Hải phận Việt Nam , dân Nam đánh cá
  Sao bị Tàu đuổi, giết, bắt đưa đi ?
  Kê súng vào đầu, tội danh rất lạ
  Tội "Biển của ... Tàu", Việt đến đây chi ?
   
  Trong khi đó, đảng vàng son, vinh hiển
  Mặc bắc kinh ngang ngược hiếp dân mình
  Chà đạp đồng bào, mạng người như giun kiến
  Nhưng đối Cộng Tàu, đảng lạy cúi khiếp thinh
   
  Đảng chỉ mạnh tàn ác với dân hiền
  Vì thế đó dân oan khổ khắp trăm miền 
  Còn Tàu Cộng thì cho tung hoành nước Việt
  Vì tự do, công lý, ta phải đứng lên!
   
  Để hỏi tội đảng kia sao ngậm miệng
  Sao quay đi cho Tàu giết dân nhà 
  Tàu cướp đất, cướp biển sao im tiếng 
  Đâu chủ quyền, đâu danh dự quốc gia ?
   
  Chủ đất nước mà không tròn trách vụ
  Chỉ tham nhũng giàu có lấy riêng mình
  Thì Ta phải đứng lên làm lịch sử
  Đừng để sau này con cháu phai điêu linh !
   
  Đứng lên nào, hỡi hùng anh nước Việt
  Dân tộc ta vốn dĩ rất ngoan cường
  Ta đứng dậy thì bạo tàn tận tuyệt
  Hãy cứu mình và cứu lấy Giang Sơn!

 

"A good soldier goes to the front battle not because he hates the ones in front but loves the ones behind."

 

Đem Đại Nghĩa Thắng Hung Tàn,

Lấy Chí Nhân Thay Cường Bạo.

 


 

 

Change is the essence of life.   Be Willing to Change What You Are, For What You Could Become.

 

DDu*`ng Nhi`n DDa^u Xa

Copyright this business. All rights reserved.

Web Hosting by Yahoo!